Reverse Resources

Reverse Resources on tekstiilijäätmete jälgimis - ja kauplemisplatvorm, mis tagab jäätmevoogude täieliku läbipaistvuse. Platvormil on ühendatud kaubamärgid, tootjad, jäätmekäitlejad ja ringlusesse võtjad.

Kuni 47% kiududest ja kangastest võib tootmisprotsessi käigus raisku minna.

Tänaseks pole tekstiilide taaskasutamine enam tehniline väljakutse. Mure on, et jäätmetele ei pääseta ligi, puuduvad vajaliku andmeid ning jäätmekäitlus on kallis.


Reverse Resource on loonud ülemaailmse võrgustiku, mis aitab vähendada ringlusessevõtu kulusid ja laiendada ringmajandust.

Reverse Resources platvorm aitab vähendada materjalide kasutamisele võtmist ning tänu info liikumisele tekib juurde ringmajanduse ärimudelil põhinevaid ettevõtteid. Ettevõte aitab kokku viia nõudluse ja pakkumise, lõhkudes seeläbi turutõkked, mis muudab omakorda lühemaks ka tarneahelad.

 

Tänaseks on Reverse Resources´i võrgustikus 40 ringlusesse võtjat, 7 jäätmekäitlejat ning 945 rõivatehast. Vastavalt sellele, millise osapoole esindaja ollakse, on loonud Reverse Resources vastava lahenduse.

- Rõivatehastele on loodud digitaalne ladu, kuhu on võimalik lisada ülejäänud kangajääke. Sinna juurde saab märkida materjali koostise, koguse ning vajalikud lisadetailid.

- Jäätmekäitlejatel on täielik ligipääs Reverse Resources´i digitaalsele laole ja kogu võrgustikule, mis annab neile võimaluse tegeleda tekkinud jääkidega.

-Ringlusesse võtjad saavad jälgida ülevaadet kangajääkidest, sealhulgas, milline on nende taust, kus need asuvad ja kui suur on kogus.

-Kaubamärgid saavad jälgida statistikat selle kohta, kui palju nende tootmisjääkidest on kasutusele võetud.

 

Reverse Resources, ülevaate kaart

Reverse Resources kodulehe leiad siit.