Eesti Killustik OÜ

Maakond Jõgevamaa Tööstusharu Mäetööstus Ettevõtte aadress Rõstla, Rõstla, 48022 Jõgeva maakond, Eesti Saadud toetussumma €3 600 Projekti kogumaksumus €7 200

Eesti Killustik soovib projekti „OÜ Eesti Killustik detailne energia- ja ressursiaudit“ raames läbi viia oma tootmisprotsessi detailse energia- ja ressursiauditi, mis keskenduks purustite ning liini teenindava tehnika, liivapumba ja liiva kuivatusseadme ressursitarbimisele ja ressursisäästupotentsiaali tuvastamisele. Energia- ja ressursiauditi eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.