Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum: Indeksi avaüritus

Sügisel käivitus Investorliikmete töögrupp, kelle eesmärgiks on kaasa aidata Taanis väljatöötatud Kestliku Arengu Eesmärkide põhise hindamismetoodika sidumisele Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis. 

VEF on aastaid teinud koostööd erinevate Eesti ettevõtetega, et neid toetada arenguteel vastutustundliku ettevõtluse kontekstis. Aeg on küps, et joondada meie kohalikud ambitsioonid globaalsete parimate praktikatega. Sellega seoses andsime avalöögi vastutustundliku ettevõtluse indeksi 2021 arendusprotsessile.

Kestliku arengu eesmärgid on alates 2015. aastast olnud heaoluriikides üha rohkem kasutusel olev riiklik raamistik, mida võetakse arvesse juhtimisel ning investeerimisotsuste tegemisel. Seetõttu soovitame ettevõtetel oma tegevust selle raamistiku kontekstis mõtestada. Lisaks on küsimused seostatud finantssektoris enam tuntud ESG (Environmental, Social and Governance) raamistikuga.

VEF alustas koostööd vinge grupi teotahteliste organisatsioonidega, kuhu kuuluvad:
– Taani partner SDG Lead, kes jagab parimat rahvusvahelist teadmust vastutustundlike ettevõtete hindamises;
– meie inspireerivad liikmed, kes hingega panustavad globaalsete eesmärkide Eesti turule kohandamisega; BaltCapCoop Pank ASEuroPark Estonia LindströmMiltton New NordicsProekspert ASSustinereTeliaUtilitas
– partnerid, kes ettevõtete suundasid ühiskonnas laiemalt saavad toetada. ESTVCAKeskkonnaministeeriumMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumPõhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

Julgustame ettevõtteid hoolimata oma suurusest või stardipositsioonist arendama keskkondliku ja sotsiaalse mõju juhtimissüsteeme.

Anname Indeksile hoo sisse ja tutvustame, millele 2021. aasta küsimustik keskendub.

Registreeri end osalejaks siin:

https://www.csr.ee/osalemise-kinnitus-2/

Üritus toimub Zoom keskkonnas ning kõigile registreerunutele saadetakse link e-posti aadressile.