3 keskkonnasäästlikku arendust sisustuses

Igapäevaselt jõuab ookeanidesse ja prügilatesse liiga palju plasti ja tekstiili. Mööblifirma IKEA jaoks ei ole need materjalid jäätmed, vaid väärtuslik ressurss, mida saab taaskasutada ehk uuesti ringlusesse saata. Näiteks on IKEA eesmärgiks vahetada 2020. aastaks välja kogu senine tavalise polüestri kasutamine taaskasutatud polüestri vastu, mis aitab kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele, energia säästmisele ning prügilate ja ookeanide reostuse vähendamisele, muutes prügi uuteks toodeteks.

Loe lähemalt.