Accelerate Estonia värbab vaimse tervise ja rohepöörde teemalisi projekte

Accelerate Estonia on riiklik innovatsiooniprogramm kõrgelennulistele ideedele, mis muudavad seni teada-tuntud mängureegleid. Me toome kokku era- ja avaliku sektori tipptegijad, et jõud ühendades testida, valideerida ning töötada välja lahendused, millel on mõju nii Eesti majanduselule kui ka potentsiaal kasvada globaalsetel areenidel.

2021. aasta fookusteemad on vaimne tervis ja rohepööre

Koostöös ekspertidega nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist, oleme positsioneerinud aastaks 2021 kaks fookusteemat – need on vaimne tervis ja rohepööre. Lisaks oleme jätnud ukse lahti ka nendele ideedele, mis ei joondu ei vaimse tervise ega rohepöörde valdkondade alla, kuid mille väljaarendamiseks on tänasel päeval suur vajadus. Kutsugem seda kaardiks jokker.

Loe kogu artiklit Geeniusest