Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor on rahvusvahelises koostöös välja töötanud kaasaegse ringdisaini auditi metoodika

Tuleviku majandus on ringmajandus ning üha rohkem ettevõtteid maailmas tegeleb selle juurutamisega. Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor ja Eesti Disainikeskus on välja töötanud Ecodesign Circle projekti raames ringdisaini auditi metodoloogia. Ringdisaini auditi eesmärgiks on suurendada teadlikkust ringdisainist eelkõige väikestes ja keskmise suurusega organisatsioonides, disainiettevõtetes ja disainerite hulgas.

Ringdisaini audit on kui diagnostikavahend, mille eesmärgiks on hinnata organisatsioonide disainivõimekust ja võimalikke disaini lähenemisi, et integreerida disaini ja ringmajandusega seotud aspektid nende toote/teenuse arenduse protsessi. Auditi tulemusena valmib ettevõttele raport, koos konkreetsete soovitustega, mis hõlmab asjakohased aspektid ja annab aruandena vormistatud selged soovitused edaspidiseks.

Loe lähemalt ringdisaini auditi kohta (0,7MB).

Ringdisaini auditi materjalid leiab Disainikeskuse veebilehelt.