Homsest saavad ettevõtted küsida toetust tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks

Kolmapäeval, 15. juulil kell 12 saavad mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted esitada KIKi taotlusi oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks. Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse kuni 7,5 miljoni eurose vooru eelarve täitumiseni. Toetuse abiga võetakse ettevõtetes kasutusele innovaatilised tehnoloogiad ja lahendused, mis aitavad toota väiksemate kuludega ja avaldavad seeläbi positiivset mõju ka keskkonnale.

„Selleks, et kõik ettevõtted saaksid kvaliteetselt ja läbimõeldult oma projekte ette valmistada, avasime E-toetuse keskkonna taotluste sisestamise võimaluse juba 1. juunil. Nüüd on homsest kõikidel huvilistel võrdne võimalus neid esitada,“ selgitab KIKi projektikoordinaator Aire Arike-Trutin. „Vaatame taotlused läbi laekumise järjekorras kuni 40 tööpäeva jooksul ning kui selgub, et kellelgi on vaja teha täiendusi, on selleks aega 20 tööpäeva,“ lisab ta.

Taotlusvoorust toetatakse ressursisäästu lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, seadmete soetamist või väljavahetamist uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu, seadmete soetamist oma tootmisjääkide kasutamiseks, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi tootmisprotsessis ning keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamist ja registreerimist. 

Vooru eelarve on 7,5 miljonit eurot, millele lisanduvad vabanevad vahendid lõppevatest projektidest. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%.

Ressursitõhusate investeeringute taotlemise eelduseks on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid hindamaks senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha.

Taotlusi saab sisestada alates kella 12-st E-toetuse keskkonnasLisainfo KIKi kodulehelt või projektikoordinaatorilt Aire-Arike Trutinilt (aire.arike@kik.ee, 6 274 186).

Keskkonnaministeerium töötas ressursitõhususe toetuse välja nüüdisaegse ja keskkonnasõbraliku ettevõtluse edendamiseks. Toetust jagatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.