Jäätmevaba rõivatööstust kampaaniaga ei tee, vajalik on väärtuspakkumise muutmine

Rõivatööstusel on globaalselt märkimisväärne roll ressursside kasutamises, keskkonna ja sotsiaalsete mõjude tekitamises. Enamus tänapäeva rõivastööstust toimib lineaarmajanduslikult, kus suur osa toodangust lõpetab prügimägedel. Kiirmood suurendab riiete tarbimist ja süvendab äraviskamise trendi veelgi.

Taanis uurisid teadlased ühe Skandinaavia moebrändi ponnistusi rõivaste tagastussüsteemi elluviimisel ning järeldasid, et üleminek jäätmevabale ärimudelile eeldab kampaania asemel kogu väärtuspakkumise muutmist, tarbijate rolli ümbermõtestamist ning uute partnerlussuhete loomist.

Teadlased järeldasid, et ringmajandusel põhinevad projektid ei saa olla lühiajalised turunduskampaaniad, vaid nad peavad olema integreeritud ettevõtte eesmärkide, strateegia ja tegevusplaaniga. Tuleb luua ettevõtte osakondade ülene projektimeeskond.  Edu aluseks on tugev sisekommunikatsioon, mis paneb töötajad tundma uhkust uue initsiatiivi üle ning andma oma panust selle õnnestumisse.

Loe lähemalt