Kroonpress

AS Kroonpress kannab oma tegevuses keskkonnavastutust. Tasakaalu hoidmine keskkonnamõju, ühiskondliku mõju (sh töötajate ja kogukonna heaolu) ja majandusliku elujõulisuse vahel on aluseks ettevõtte juhtimisele. Keskkonnakaitse on juhtimissüsteemi lahutamatu osa. 

AS Kroonpress omab keskkonnajuhtimisstandardi ISO 14001, kvaliteedijuhtimisstandardi ISO 9001 ja tööohutusstandardi OHSAS 18001 sertifikaate, puidu tarneahelate jälgimise FSC ja PEFC sertifikaate, ning Põhjamaade Luigemärgise ja Euroopa Liidu Ökomärgise kasutuslitsentse.

AS Kroonpress väljastab iga-aastaseid jätkusuutlikkusaruandeid, mis on leitavad siit (NB! inglise keeles).

2013. aastal pärjati Kroonpress Tartu linna poolt aasta keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi tiitliga tänu mitmete energiat ja ressursse säästvate meetmete kasutuselevõtule (vihmavee kasutamine, rohelise elektri tarbimine, Greenline Print süsinikumärgise väljatöötamisele, jm)

2015. aastal valiti Kroonpress Tartu rattasõbralikumaiks ettevõtteks tänu ettevõtte sportlikule eluviisile orienteeritud poliitika (ühised rattasõidud, ühine sõiduvarustus) ning turvaliste rattahoidlate omamise eest.

Puidu tarneahelate kontrollsüsteemid:

FSC ja PEFC säästva metsamajanduse standardid.

FSC (Forest Stewardship Council e Säästva Metsamajanduse Nõukogu) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ehk Pan-Euroopa Metsa sertifitseerimise protsess)
taotlevad metsade loodusesõbralikku ja säästlikku majandamist, mis hoiavad tasakaalu keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike huvide vahel. FSC või PEFC tähistusega paber või toode viitab puidu päritolule säästva metsamajanduse põhimõtete järgi majandatud metsast- metsaraie pole toimunud ebaseaduslikult, raetööde käigus ei ole kahjustatud metsa ökosüsteemi ning kasutatud ei ole ebaseaduslikku ega lapstööjõudu.

FSC ja PEFC tarneahelate kontrollsüsteemid ja vastav dokumentatsioon võimaldavad jälgida sertifitseeritud materjali kasutamist läbi erinevate töötlemisetappide kasvavast puust metsas kuni turustatava lõpptooteni.

FSC ning PEFC tarneahelate sertifikaatide omanikuna saab Kroonpress kliendile pakkuda võimalust trükkida oma toodetele FSC logo või/ja tunnuslauseid ning avalikke väiteid või PEFC logo. 

EL ökomärgisega tooted: trükitud paber ELF, Voetbal Focus, Voetbal Magazine, Silvan, Helsinki This Week.