Ringmajandava kultuuri rakkerühm

laulupidu

Olgu see siis laulupidu, Ramsteini kontsert, näitus, ralli, jooksuvõistlus või teatrietendus on eestlaste huvi ühisürituste ja kultuuri vastu väga suur. Meile meeldib koos olla ja kultuuri nautida. Samal ajal naudime ka looduse pakutavaid hüvesid. Kuidas teha nii, et kultuurisündmused oleksid ringmajandavad ja väikese keskkonnajalajäljega?

Sellele küsimusele  vastuse leidmiseks on ringmajanduse struktuuris Kultuuriministeeriumi juhitav rakkerühm. Kui sul on ideid ja mõtteid, kuidas peaks üritusi korraldama nii, et neist ei tekiks keskkonnale kahju, tule mõtle rakkerühmas kaasa!

Registreerimise veebivorm

I land

Kuidas I Land Sound seda teeb?

Anname ka Sulle möned lihtsad, ent töhusad näpunäited, millega palume Sul meie festivali külastades arvestada, et ka Sina oma panuse annaksid ja meie rohelistele sammudele kaasa aitaksid. Meie rohepüüe ei saa olla vaid ühepoolne, kuna oleme selles köiges tegelikult ju koos. Kui hoiame Emakest Loodust, hoiab ta meid vastu! Näitame ühes, kuidas saare inimese harjumused ja hullud ideed on vöimalik ellu viia ka suuremal pinnal ja seda üheskoos tuhandete tublide Saaremaa külalistega!

• Lubame Sul telklas tarbida oma jooki ja sööki, ent palun vöta kaasa korduvkasutatavad sööginöud, joogitopsid ja söögiriistad ning vii need hiljem ka koju tagasi. Telklas on olemas veepunkt ja Mulierese looduslik pesuvahend, kus Sa neid loputada saad. 

• Vöta kaasa oma korduvkasutatav veepudel. Saad seda täita tasuta veevötupunktides nii telklas kui festivali alal. 

• Kui vötad kaasa sööki, planeeri selliselt, et selle köik ka ära sööd. Eelista toiduaineid, mis ei lähe kiiresti pahaks, eriti sooja käes. Ligi ⅔ kogu maailmas toodetud toidust visatakse ära.    

• Mötle läbi, mida sa festivalile kaasa vötad, et sellest tekiks vöimalikult vähe prügi. Samuti, ära jäta meile maha oma katkiläinud telki, madratsit, tooli, päikesevarju, magamiskotti, jms.

• Palun sorteeri oma prügi. See vähendab väga suurel hulgal festivali meeskonna hilisemat tööd ja sellele kulunud aega ning tänu sellele jöuab ka rohkem materjali ringlusesse tagasi.  

• Konid pista Kopsi sisse.

• Kasuta telkla pesualas enda pesemiseks festivali poolt väljapandud Aesti loodustooteid.

• Palun ära raiska asjatult vett. 

• Leia enda kaunistamiseks möni loodussöbralik viis, mitte plastikust kivikesed, pärlid ega glitter. Lisaks prügi tekitamisele vöivad neid osakesi ekslikult sisse süüa linnud, loomad ja kalad, kui need loodusesse satuvad, ja löpuks ka ju meie ise. 

• Kui vöimalik, jaga küüti vöi tule üritusele festivali bussiga. 

• Hoia puhtust, austa teisi külalisi ja ole loodusega söber.

Loomemajanduse edendamise toetuste eesmärk on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta loomeettevõtjate ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel.

Toetuste kasutamise tulemusena ootame:

  • eksportivate ettevõtete arvu ja eksporditulude kasvu loomesektoris
  • loomesektori VKEde lisandväärtuse kasvu töötaja kohta
  • tulu suurenemist ettevõtte ja töötaja kohta loomesektoris võrreldes Eesti keskmisega

Loomemajanduse arendamise meede koosneb seitsmest tegevussuunast:

  1. loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
  2. loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
  3. loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine
  4. loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
  5. loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
  6. loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
  7. loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Loomemajandamise arendamise meetme rakendusasutus on Kultuuriministeerium ja rakendusüksus ning elluviija Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  (EAS). Toetuse andmist ja kasutamist reguleerivad: