EASAC: Forest bioenergy update: BECCS and its role in integrated assessment models

Metsa biomass on Euroopas jätkuvalt peamine taastuvelektri allikas. Vaatamata tõenditele, et praegune kasutamine toeta
kliimamuutuste leevendamist ja maakera soojenemise piiramist, ei ole ette võetud piisavalt ambitsioonikaid tegevusi. 
Pariisi kokkuleppe eesmärgid näevad ette väga suurt bioenergia kasutamise kasvu, millest märkimisväärne osa võib tulla
metsadest – kas otse raie kaudu või kaudselt, asendades metsad energiakultuuridega.

Käesolevas raportis on tehtud ülevaade biomassi kasutamisest ning antud soovitused metsa biomassi kasutamiseks