Ettevõtete kestlikkuse juhend

Kestlik areng eeldab sotsiaalselt õiglast ja kaasavat üleminekut kliimaneutraalsele ringmajandusele. Keskkonnahoidlik käitumine peab olema juurdunud kõigis valdkondades. Äritegevuses lähtutakse sellest, et tuleb püsida piirides, millega planeet ja inimkond suudavad toime tulla.'

Kestlikult tegutsevas ettevõttes toimetatakse selliselt, et töötajad, tarbijad ning äripartnerid muudaksid oma kestlikku arengut ohustavaid käitumismustreid, hoiakuid ja väärtusi. Otsuste tegemisel arvestatakse teadlikult kavandatavate tegevuste sotsiaalse- ja keskkondliku mõjuga.

Kogu juhendi ja soovitustega on võimalik tutvuda siin:

Kestlikkuse põhimõtted.pdf (11.35 MB)