Euroopa ringmajanduse strateegiline teaduse ja innovatsiooni kava

Meil on hea meel teatada, et Horisont 2020 CICERONE projekti raames on valminud Euroopa ringmajanduse strateegiline teaduse ja innovatsiooni kava (Strategic Research and Innovation Agenda on Circular Economy, SRIA). Dokument on leitav siit:

http://cicerone-h2020.eu/2020/09/27/new-circular-economy-sria-now-available/

Kava valmis läbi laiapõhjaliste konsultatsioonide erinevate osapooltega. Selle eesmärgiks on aidata teadus- ja innovatsiooniprogramme rahastavaid ja koordineerivaid asutusi ringmajandusalaste prioriteetide seadmisel ja ühiste programmide koostamisel, et toetada Euroopa üleminekut ringmajandusele. Kava on ka aluseks arendatavale ringmajanduse programmide ühisplatvormile: EU Circular Cooperation Hub.