European Environment Agency "Circular by design: Products in the circular economy"

Selles aruandes uuritakse ringmajandust toote vaatenurgast, rakendades süsteemset lähenemist ja üleminekuteooriat. Toote kujunduse ja kasutamise vedureid arutatakse tekkivate tarbimistrendide ja ärimudelite kontekstis. Et valitsemine oleks tõhus, peab see tegelema toote olelusringi ja seda määrava ühiskondliku kontekstiga. Pakutakse välja näitajad ja hindamisvahendid, mis aitavad täita praeguseid andmeid ja teadmisi puudujääke.