The OECD Inventory of Circular Economy indicators

OECD ringmajanduse näitajate loend kogus aastatel 2018–2020 474 ringmajandusega seotud mõõdikut. Kogutud näitajad kuuluvad 29 ringmajanduse uuringusse, millest 8 rakendatakse riiklikul, 8 piirkondlikul ja 11 kohalikul tasandil. OECD loend sisaldab näitajaid, millest on märku andnud OECD linnade ja piirkondade ringmajanduse uuringu vastajad. Geograafilise ulatuse järgi on enamik näitajaid Euroopa allikatest, kuid loend sisaldab ka saadaolevaid allikaid Põhja- ja Lõuna-Ameerikast (Kanada, Tšiili ja Colombia).

OECD andmestik kogub erinevatel tasanditel valitsuste kasutatavaid sisendi-, protsessi- ja väljundnäitajaid, eelkõige selleks, et jälgida ja hinnata olemasolevate ringmajanduse strateegiate edenemist. Inventuur annab ülevaate ringmajanduse mõõtmise raamistikest. See aitab tuvastada mõõtmislünki ja võib olla inspiratsiooniallikaks valitsustele, kes soovivad välja töötada või kasutada näitajaid ringmajandusega seotud poliitika parandamiseks.

Nimekiri on mõeldud olema dünaamiline tööriist, mida tuleb sageli ja regulaarselt ajakohastada, võttes arvesse riikide, piirkondade ja linnade edusamme ringmajanduse strateegiate ja nendega seotud mõõtmisraamistike väljatöötamisel.

 

https://www.oecd.org/cfe/cities/InventoryCircularEconomyIndicators.pdf