SAPEA: A scientific perspective on microplastics in nature and society

Aruandes uuritakse põhjalikult loodusteaduste ja arvutimudelite ning sotsiaal-, poliitika- ja käitumisteaduste parimaid võimalikke meetodeid kasutades. Selle peamised järeldused on järgmised:
• Mikroplastid - pisikesed alla 5 mm pikkused osakesed - esinevad juba õhus, pinnases ja setetes, mageveekogudes, meredes ja ookeanides, taimedes ja loomades ning mitmetes inimtoidu komponentides.
• Need osakesed pärinevad mitmest allikast, sealhulgas plasttooted, tekstiil, kalandus, põllumajandus, tööstus ja üldised jäätmed.
• Kontrollitud katsetes on näidatud, et nende osakeste suur kontsentratsioon kahjustab keskkonda ja elusolendeid, sealhulgas põhjustab põletikku ja stressi.
• Kuid paljudes reaalsetes kohtades mõõdetud kontsentratsioonitasemed jäävad sellest künnisest tublisti alla, ehkki ka praegu kasutatavates mõõtemeetodites on piiranguid.
• Vahepeal pole keskkonna teistes osades usaldusväärseid tõendeid nende osakeste taseme või mõju kohta. See kehtib eriti nanoplastide kohta, mida on väga raske mõõta ja hinnata.