Sitra

Soome innovatsioonifond Sitra on sõltumatu avalik sihtasutus, mis tegutseb Soome parlamendi all. Sitra eesmärk on edendada Soomes stabiilset ja tasakaalustatud arengut, kvalitatiivset ja kvantitatiivset majanduskasvu ning rahvusvahelist konkurentsivõimet ja koostööd, viies ellu projekte, mis suurendavad majanduse tõhusust, parandavad hariduse või teaduse taset või uurivad tuleviku arengusuundi. Muuhulgas on Sitra koostanud Soome ringmajanduse teekaardi, mis on aluseks ka Soome valitsuse keskkonnaeesmärkidele ja tegevustele. 

Sitra on loonud ka Soome ringmajanduse teekaardi (20162025), mis on tööriistaks praegusele Soome valitsusele.

Sitra korraldab ka iga-aastast ülemaailmset ringmajanduse konverentsi, mis on toimunud Helsingist Tokyoni. 2020 aastal toimub konverents Kanadas.

2019. aasta kevadel avaldas Sitra Soome ringmajanduse teekaardi 2.0, mis on uuendatud versioon eelmisest. Uueks oluliseks suunaks on rollide mõistmine − igaühel meist on ringmajanduses oma osa.

Loe Sitra kogemusest ja soovitusi ringmajanduse teekaardi koostamisel ja rakendamisel.