Kampaania "Pall pole prügi"

Tennis

Tennis on üks enim keskkonda kahjustavam spordiala. Jättes välja keskkonda reostava motospordi (lennusport, vormel, ralli jm), asub tennis jalgpalli ja golfi järel kolmandal kohal. Kui jalgpall ja golf on esireas pigem väljakute kastmiseks kuluva vee raiskamisega, siis tennise põhimureks on pallid. Tennisepalli tootmine on ressursimahukas, neid toodetakse meeletus koguses ja nende lagunemine võtab aega 400 aastat.

Eestis harrastab tennist üle 10 000 inimese. Iga-aastaselt võetakse purkidest välja ca 120-140 tuhat uut tennisepalli. Enamust kasutatakse väljakul vaid 4-5 korda ja pärast seda rändab kolmandik pallidest olmeprügisse.

Tennisega mitte seotud inimesed, kes leiaksid kasutatud pallidele rakendust (lasteaiad, kunstiringid, lemmikloomakeskused jt) ei tea, kust tasuta materjali otsida.

Aastaks 2030 peab vastavalt eurodirektiivile jäätmete ringlussevõtu osakaal Eestis kasvama vähemalt 65%-ni. Hetkel on see keskmiselt 35%. Eesmärk vajab järjepidevat tegevust. Jäätmete liigiti sorteerimine annab võimaluse suunata igapäevaselt tekkivad jäätmed ringlusse ja neid taas kasutada. Jäätmete ringlussevõtuks on oluline jäätmematerjali puhtus, seetõttu on oluline, et jäätmed oleksid kokku kogutud eraldi konteineritesse.

2021. aasta veebruaris viidi tennisistide seas läbi uurimus, et saada teada milline on tennisepalli keskmine eluiga ja mida tehakse kasutatud tennisepallidega. Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.

 Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks algatas Reval Ladies Tenniseklubi koostöös Eesti Tennise Liidu ja Rohetiigriga 2021. aasta kevadel kampaania "Pall pole prügi!", mille eesmärgiks on teavitada eelkõige tennisemängijaid, aga ka avalikkust, tennisepallide keskkonnakahjulikkusest ja leida parimaid mooduseid nende eluea pikendamiseks ning taaskasutamiseks.

ESIMENE ETAPP - 8. märts - 8. juuni 2021

Suurematesse tennisekeskustesse paigaldatakse märtsis spetsiaalsed konteinerid, kuhu kasutatud pallid kogutakse. Lisaks paigaldatakse väljakutele kleebised “Pall pole prügi!”, mis suunavad palle selleks ettenähtud konteineritesse viskama. Konteinereid tühjendatakse regulaarselt ja kogutud pallid ladustatakse. Logistikaga aitavad koostööpartnerid Ragn-Sells ja Cronimet Nordic OÜ.

Eesmärgiks on, et inimesed hakkaksid mõtlema pallide kui ressursi peale ning teadvustama taaskasutuse otstarbekust. Samas aitaks esimene etapp aimu saada pallide kogusest, mida taaskasutusse suunata ja kaardistada olukord. Kampaania esimene etapp loetakse õnnestunuks, kui mai lõpuks on kokku kogutud 20 000 palli.

TEINE ETAPP - 8. juuni - 8. september 2021

Püüame leida lahenduse konteinerite paigaldamiseks välisväljakute lähedusse ja väiksematesse tennisekeskustesse üle Eesti.

Kampaania käigus reklaamime tennisepalle kui tasuta toorainet ja loodame leida tennisekeskustele väikepartnereid, kellel on soov palle taaskasutada, olgu selleks siis lemmikloomapoed, varjupaigad, lasteaiad, kunstiringid vms. Samuti otsime aktiivselt koostööpartnerit, kes leiaks pallide näol äritegevuseks järjepideva ressursi.

KOLMAS ETAPP - 8. september - 8. jaanuar 2022

Konteinerid tennisekeskustes asendada kogumiskastidega, mida on mugav ladustada ja transportida.

Koostöös Eesti Disainerite Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, TalTech’i, Tallinna Tehnikakõrgkooli vms. huvitatud osapoolega üritame leida uudseid lahendusi tennisepallide kasutamiseks peamise tooraine või täiendava koostisosana uute toodete loomisel. Põnevamatest ideedest ja nende prototüüpidest on plaanis luua näitus ja/või tutvustav videoklipp, mis näitlikustaks tennisepalli kui toormaterjali kasutamist ning võimaldaks nende ideede levitamist tenniseringkondadest väljapoole.

Eesmärk on viia innovaatilised ideed ja uued tehnoloogiad kokku inimeste ja ettevõtetega, kes suudavad neid ideid praktikas ellu rakendada ja püsivat tootmist korraldada. Kokku võiks olla kogutud 40 000 palli.

Laiemaks eesmärgiks on populariseerida spetsiifilistes valdkondades jäätmekorraldusega tegelemist. Tennisepallid on üks konkreetne jäätmevaldkond, kuid mitte ainus, mille eraldamine olmeprügist võimaldaks materjalile parema taaskasutusviisi leida.

Pall

pall2

 

pall3