Barrus

Maakond Võrumaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Verijärve, 65541 Võru maakond, Eesti Saadud toetussumma €1 486 912 Projekti kogumaksumus €7 358 556

Barrus AS ressursitõhususe projekti eesmärk on soetada komponenditehasesse uus innovaatiline tootmisliin, mis suudab töödelda ressursisäästlikumalt ning suurema võimsusega saekaatris tekkivaid väiksema mõõduga saematerjale. Ressursisäästu projekti tulemusel suureneb ettevõtte tootmisvõimsus kuni 10,8% ning vähenevad erikulud ressurssidele kuni 9,8% sama sisseostetava toorme koguse korral.

AS Barrus investeerib meetme ,, Ettetvõtete ressuristõhusus'' abil tootmiskompleksi ressursikasutuse tõhustamisesse kuivatite ja saepurukogumissüsteemi korrastamisesse innovaatiliste seadmete abil, puhverkonveiersüsteemi kasutuselevõtmisega, tõstetakse tootmisprotsessi ressursitõhusust ja tootmismahtu, höövelliini kasutuselevõtmisega, sõrmjätkuliini kasutuselevõtmisega.