Eesti Höövelliist OÜ

Maakond Viljandimaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Ruusi tee 12, Päraküla, 71513 Viljandi maakond, Eesti Saadud toetussumma €73 000 Projekti kogumaksumus €146 000

Investeeringu käigus soetab Eesti Höövelliist OÜ uue lihviliini koos konveieriga. Eesti Höövelliist OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Oksavaba sõrmjätkatud liimpuit plaadi
kasutus langeb 2%.