KKT oil

Maakond Ida-Virumaa Tööstusharu Keemia- ja plastitööstus Ettevõtte aadress Turu 3, Kiviõli, 43125 Ida-Viru maakond, Eesti Saadud toetussumma €1 426 500 Projekti kogumaksumus €5 398 000

Projektiga taotletakse toetust investeeringute tegemiseks olemasolevate raskeõli puhastuse seadmete väljavahetamiseks uute vastu. Uus seade võimaldab puhastada raskeõli ressursi- ja keskkonnasäästlikumalt. Kavandatava seadme protsess on suletud, mis tähendab lõhnaheitmete puudumist ning heitmeid ei satu atmosfääri.

Projekti eesmärk on tagada usaldusväärne CO2, PM-sum ning H2S sisalduse mõõtmine tahke soojuskandja (õlitootmise seade) suitsugaasis nii CO2 korrektse arvestuse ning jälgida piirkonna keskkonna ja elanike jaoks olulisi PM-sum ning H2S parameetreid.