KROONIPUU

Maakond Tartumaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress 60230 Tartu maakond, Eesti Saadud toetussumma €1 058 000 Projekti kogumaksumus €2 316 000

Ressursitõhususe investeeringuga muutub ettevõtte tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse toodangut väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Ressursisäästu eesmärgi täitmiseks soetatakse pakendamisliini etteande liin koos vajaliku tootmishoone ehitusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suuremamahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.