Kulinaaria OÜ

Maakond Harjumaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Taevakivi 7b, 13619 Tallinn, Eesti Saadud toetussumma €137 500 Projekti kogumaksumus €550 000

Investeeringu käigus soetab Kulinaaria OÜ uue salati pakkeliini. Kulinaaria OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine kasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Salati tooraine kasutus paraneb 1,7% võrra ja toodangumaht kasvab 20%.