Ökokütus

Maakond Võrumaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress , 64121, Oro, Oro, 64121 Võru maakond, Eesti Saadud toetussumma €75 000 Projekti kogumaksumus €217 000

Projekti eesmärgiks on vähendada hakkepuidu tootmisel diislikütuse kasutamise erikulu asendades vana olemasolev puidu hakkur ressursisäästlikuma seadme vastu