Põltsamaa Uksetehas OÜ

Maakond Jõgevamaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Riia 136a, 50411 Tartu, Eesti Saadud toetussumma €7 250 Projekti kogumaksumus €14 500

Auditis soovituste planeeritud elluviimise tagab Põltsamaa Uksetehas OÜ. Riigi tasandil aitab energia ja ressursside vähenemist tagada Euroopa Liidu struktuurfondi rahade olemasolu.

Projekti raames koostatakse Põltsamaa Uksetehas OÜ energia- ja ressursiaudit, mille tulemusena kaardistatakse ära ettevõtte energia- ja ressursivood, otsitakse lahendusi tootmise pudelikaeltele ning analüüsitakse erinevaid energia- ja ressursisäästumeetmeid.