Räpina Paberivabrik

Maakond Põlvamaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Pargi 23, Räpina, 64504 Põlva maakond, Eesti Saadud toetussumma €701 248 Projekti kogumaksumus €2 003 566

Projekti eesmärgiks on Räpina Paberivabriku tootmismahtude ja tootmisprotsessi ressursitõhususe ja kuluefektiivsuse suurendamine.
Projekti raames on kavas uuendada kartongitootmise liin ning võtta kasutusele uus tootlikkuse juhtimise süsteem (IT- lahendus), mis võimaldab operatiivse info kogumist tootmisprotsessist tänu perioodilisele mõõdistamisele ning seeläbi protsessis kasutatavate ressursside optimeerimist.