Scanola Baltic AS

Maakond Jõgevamaa Tööstusharu Toiduainetööstus Ettevõtte aadress Painküla, 48422 Jõgeva maakond, Eesti Saadud toetussumma €7 300 Projekti kogumaksumus €14 600

Projekti "Ressursiaudit, Scanola Baltic AS“ raames viiakse läbi detailne ressursiaudit ettevõtte Painkülas paiknevas tootmisüksuses , et tuvastada energia- ja ressursisäästu võimalused. Energia- ja ressursiauditi eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.