Tarmeko Spoon AS

Maakond Tartumaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Sõbra 61, 51013 Tartu, Eesti Saadud toetussumma €5 400 Projekti kogumaksumus €10 800

AS Tarmeko Spoon soovib läbi viia energia- ja ressursiauditit oma tootmisüksuses, mis asub Tartu lähedal Lohkva külas, fookusega kase treispooni ja kasevineeri tootmisprotsessil. Energia- ja ressursiauditi eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning luua eeldused ettevõtte ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks.