Toode AS

Maakond Harjumaa Tööstusharu Masin ja metall Ettevõtte aadress Tule 23, Saue, 76505 Harju maakond, Eesti Saadud toetussumma €197 700 Projekti kogumaksumus €397 195

Investeeringu käigus soetab Toode AS uue haspli, rennipingi ja katusesillaliini. Toode AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Lehtmetalli kasutus langeb 2,5%.