Valga Depoo AS

Maakond Valgamaa Tööstusharu Masin ja metall Ettevõtte aadress Võru 5, Valga, 68205 Valga maakond, Eesti Saadud toetussumma €176 000 Projekti kogumaksumus €704 000

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Valga Depoo AS tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena remonditakse vaguneid väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suuremamahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.