Vara Saeveski OÜ

Maakond Tartumaa Tööstusharu Puidutööstus Ettevõtte aadress Vara, 60426 Tartu maakond, Eesti Saadud toetussumma €2 000 000 Projekti kogumaksumus €6 008 339

OÜ Vara Saeveski soovib projekti „OÜ Vara Saeveski ressursitõhususe investeering“ raames investeerida uue pikema palkide sorteerimisliini paigaldamisse, märjal kütusel töötavasse katlamajja ja kastmisväljaku rajamisse. Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust.