VKG Oil AS

Maakond Ida-Virumaa Tööstusharu Keemia- ja plastitööstus Ettevõtte aadress Järveküla tee 14-1, Kohtla-Järve, 30331 Ida-Viru maakond, Eesti Saadud toetussumma €3 475 Projekti kogumaksumus €6 950

VKG Oil AS on Eesti suurim põlevkiviõli ja põlevkivikeemia tootmisettevõte. 2018. aastal tootis ettevõte üle 605 147 tonni põlevkiviõli, ning ümbertöötamisele suunati üle 4,75 miljoni tonni põlevkivi. VKG Oil AS detailse ressursiauditi eesmärgiks on analüüsida põhjalikult tänast ressursside kasutust, selgitada välja potentsiaalsed säästumeetmed, tuua esile täiendavaid uuringuid vajavad kohad ning luua eeldused edasisteks energia- ja ressursisäästuprojektide välja töötamiseks.