Jätkusuutlik ettevõtlus - mida see tähendab?

Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050, et meil oleks 2050. aastaks säilenõtke ühiskond, mis põhineb solidaarsusel ja tagab kõigile tervisliku elukeskkonna. Muutuse saavutamiseks on vaja ettevõttel teada, kus täna kliimamõju tekitamise mõttes asutakse. Üks läbiv numbriline näitaja, mida ettevõtte tasandil mõõta, on CO2 jalajälg.

Kristiina Kerge tutvustab veebiseminaril, millest ettevõtte jalajälje hindamist alustada, millest see koosneb ja miks seda vaja teada on. Samuti vaatame, kuidas jalajälje hindamine on setud ESG (environmental, social governance) raamistikuga.

Registreerimine ja täpsem info on saadaval siin.

pilt