Kuidas edendada ringmajandust? Uued ärimudelid ja ringhanked

Ringmajandus, kui uus majandusmudel, on viimasel ajal üha enam tähelepanu leidnud nii poliitilisel tasandil kui ka ettevõtete seas. Täna valitsev lineaarne ehk tooda-kasuta-hülga majandusmudel, mis põhineb odaval toormel ja raiskaval tarbimisel, on selgelt oma aja ära elanud. Jätkusuutlik majanduskasv sõltub otseselt sellest, kui edukad on ettevõtted uute süsinikuneutraalsusele ja ringmajandusele kaasa aitavate ärimudelite ning toodete arendamisel. Ka Eesti ettevõtted on hakanud üha enam tähelepanu pöörama oma tegevuse ressursitõhususe suurendamisele ning toodete ja teenuste ringsemaks muutmisele. Ringmajanduse laiem rakendamine eeldab aga seda, et uute ringsete toodete ja teenuste osas on olemas ka nõudlus. Euroopa Liidu sh ka Eesti kogemus kinnitab, et avaliku sektori ringhanked mängivad olulist rolli uutele ringsetele toodetele ja teenustele esmase turu tekitamisel. Ringhangete põhimõtete laiem rakendamine riigihangetel aitaks oluliselt edendada ringmajanduse põhimõtete rakendamist Eesti ettevõtetes, tuues seeläbi pikemas perspektiivis majanduslikku kasu riigile ja parandades elukeskkonna kvaliteeti.

Rohkem infot EKJA kodulehel https://www.ekja.ee/…/kuidas-edendada-ringmajandust-seminar/

Finantseerimine maakondade kaupa

Klikka nimetusel

  {% for region in regionlist %}
 • {{region.title}}
   {% for item in list %} {% if item.options.region == region.id %}
  • {{ item.title }}
  • {% endif %} {% endfor %}
 • {% endfor %}