Ringmajanduse uuringute tutvustus

Täname, et olete kevadel osa võtnud ringmajanduse rakkerühmade kohtumistest. Jätkame kohtumistega peatselt, kuid enne seda kutsume teid osa võtma Keskkonnaministeeriumi tellitud ringmajanduse uuringu tutvustusüritusest 12. oktoobril.
 

Uuringu eesmärk oli kaardistada, analüüsida ning anda hinnang Eesti ringmajanduse hetkeolukorrale ning selle alusel selgitada välja potentsiaalikate valdkondade tugevused, probleemid ja sellest tulenevad võimalused (investeerimisvajadused, meetmed ja tegevused) ringmajanduse rakendamiseks Eestis. Uuringu üheks tulemiks oli valdkondade ringmajanduspõhise ideaalse-, olemasoleva- ning optimaalse olukorra hinnang Eestis, mis on valdkonna põhiselt ka visuaalselt ja kvantitatiivselt kirjeldatud. Uuringu tulemusi võetakse arvesse Eesti ringmajanduse arengudokumendi ja tegevuskava loomisel ning ringmajanduse investeeringute määramisel, eelkõige struktuurvahendite planeerimisel.

 

Uuring oli jagatud kaheks osaks ning töö teostaja oli Technopolis Group koos Tallinna Ülikooli,  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja Rohetiigriga.

Uuringu ja selle osadega saab tutvuda ringmajanduse kodulehel: Eesti ringmajanduse ja jäätmevaldkonna hetkeolukorra, tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuring

 

Tutvustusürituse ajakava 12. oktoobril:

12.30 Keskkonnaministeeriumi sissejuhatus
12.35-13.00 Uuringu tulemuste ülevaade – Katre Eljas
13.00-14.00 Valdkondade ekspertide paneel, küsimused-vastused

 

Tutvustusüritus toimub veebi teel. Seminari veebilingi saadame kõigile registreerunutele 11. oktoobril
Palun registreeri oma osalemissoov siin veebivormis. Registreerumine lõppeb 11.oktoobril kell 12.00