Sissejuhatus ringdisaini

See, milline saab olema toote või teenuse keskkonnamõju, otsustatakse suurel määral ära disainifaasis. Seetõttu on disainil väga oluline roll ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste loomine. Ringdisaini edukas rakendamine eeldab ettevõtetelt teatud sisemise suutlikkuse ja pädevuse olemasolu. 

Veebiseminaril kuuleme, kuidas ringdisainiga algust teha, mis on ringdisaini audit ning ringdisaini sprint. Veebiseminari viib läbi Joel Kotsjuba.

Registreerimine ja täpsem info on saadaval siin!

pilt