Teemapäev: mida mõtleme, kui ütleme, et energiatootmine on "taastuv"?

Botaanikaias toimuval teemapäeval arutatakse lahti erinevad mõisted, nagu taastuv energia tootmine, rohepööre ja kliimaneutraalsus. Vestlust viib läbi Jonas Nahkor.

Täpsem info on siin.

Teemapäev