Tööstushäkk "Digitaliseerime!"

Kui oled tööstusettevõte, kellel on soov tõsta tootlikkust digitaalsete ja automaatsete lahenduste abil või IT-ettevõte, kes loob tööstussektorile terviklikke lahendusi, siis tule osale Tööstushäkil!

Tööstushäkk koosneb

✔️Meeskonnatööst – prototüübi väljatöötamine koostöös teise ettevõttega
✔️Mentorlusest – ekspertide tugi kiiresti toimiva prototüübini jõudmiseks
✔️Lühikoolitustest – uute teadmiste omandamiseks ja äri takistavate probleemide lahendamiseks

Tööstushäkk pakub

👨‍💼Tööstusettevõtte esindajatele võimaluse leida lahenduse nende äritegevust takistavale probleemile ning luua koostöös IT-ekspertidega selle esimene prototüüp.
👩‍💻IT-ettevõtte esindajale võimaluse leida uusi kliente, tutvustada oma teenuseid potentsiaalsetele tellijatele ja saada tootearenduseks tarvilikku lisasisendit.
📌Tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajatele võimaluse leida uusi koostööpartnereid.
👩‍🎓Tudengitele võimaluse tutvuda potentsiaalsete tööandjatega ja kogeda tööstusvaldkonna võlu ja valu.

Tööstushäkk on kolmepäevane häkatoni formaadis üritus, kus tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete esindajad saavad mentorite toel intensiivselt arendada oma valdkonnas märgatud väljakutsetele digitaalseid ja automaatseid lahendusi. Üheskoos otsitakse välja ja sõnastatakse iga konkreetse tööstusettevõtte probleemid, valitakse nendest põletavaim ning töötatakse välja digitaalse lahenduse prototüüp.

Tegemist on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) poolt ellukutsutud praktilise koolitusega, mille ellu viimisel on partneriks CIVITTA Eesti AS. Mentoriteks on CIVITTA Eesti ja EASi koostööpartnerid.

Meeskondade moodustamisega alustatakse enne üritust. Registreerinutega võetakse jooksvalt ühendust sobivate osapoolte väljaselgitamiseks ja kokkuviimiseks.

Rohkem informatsiooni: https://www.eas.ee/teenus/toostushakk/