ÜRO kõrgetasemeline säästva arengu foorum

Järgmisel nädalal algab ÜRO kõrgetasemeline säästva arengu foorum, mille üritustel saab osaleda veebiplatvormi vahendusel. Selle aasta teemaks on "Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development". Üritused toimuvad perioodil 6.-16. juuli. Kogu HLPFi programmi on võimalik kõigil jälgida siit veebitv-st: http://webtv.un.org/. HLPFi programmi ülevaate leiate siit, k.a kõrvalüritused: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#programme. Alguskellaajad on New Yorgi aja järgi.  43 riigi VNRi esitlused toimuvad 12. juulist kuni 15. juulini. Kirjalike raportitega saab tutvuda siit: https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/.

Eesti 2020. a kestliku arengu riigiraport on leitav siit (saab tutvuda kõigi SDG valdkondadega Eestis ja leida päris huvitavaid infokilde): https://www.riigikantselei.ee/media/282/download