Ohutu materjaliringluse töörühm

Ohutu materjaliringlus on kontseptsioon, mida peame Eestis ringmajanduse üheks alustalaks. Kuid mida tähendab ohutu materjaliringlus ja kes on selle protsessi edendamisel olulised osalised? Palju on räägitud viimasest, ehk jäätmeetapist, aga suuremat tähelepanu nõuab ka protsessi algus – materjalide väljatöötamine, toodete disain, ettevõtete koostöö teadusasutustega uuenduslike lahenduste rakendamisel jms. Ohutu materjaliringluse kontseptsioon käsitleb endas ohutu ja kestliku disaini põhimõtet kemikaalide kasutamisel nii toodetes kui protsessides, et materjalid oleksid kestlikud ja ringlussevõetavad.

EL roheleppe erinevad algatused annavad lähiaastatel aina enam suunda sellele, et toote olelusringi peale mõeldakse juba väljatöötamise ja disaini faasis. Näiteks EL kemikaalistrateegia raames luuakse kemikaalidele ja toodetele Safe and Sustainable-by-Design kriteeriume. Innovatsioon nõuab erinevate sektorite koostööd, mistõttu on ohutu materjaliringluse töörühm heaks platvormiks, kus teadusasutused, ettevõtted ja teised huvilised saavad kokku tulla, leida koostöökohti, vahetada infot teemaga seotud projektide kohta ning kaardistada koos nii Eesti võimalusi kui ka kitsaskohti.

Töörühma teema on lai ja annab võimaluse nii horisontaalsemate kui ka kitsamate küsimuste tõstatamiseks.

Esimene töörühma kohtumine toimub eelduslikult novembris 2021 füüsilise kohtumisena. Aga ka juba enne esimest kohtumist võib saata ettepanekuid, mis küsimusi töörühmas arutada võiks. Tee seda siin veebivormis

Design Criteria

Selle uuringu eesmärk on kaardistada olemasolevad jätkusuutlikkusega seotud algatused ja teadus- ja innovatsioonitegevused, mis on olulised kemikaalide, materjalide ja toodete säästva kujundamise kriteeriumide väljatöötamisel. See sisaldab kolme põhiosa: 1) olemasolevate poliitikate ja algatuste kindlakstegemine, mis rakendavad jätkusuutlikkuse kriteeriume, 2) asjakohaste poliitikate ja algatuste kriteeriumide valimi analüüs, keskendudes materjalidele ja kemikaalidele, ja 3) teadus- ja innovatsioonialaste edusammude analüüs.