Teabevahetuse rakkerühm

Eesti on ringmajanduse arengudokumendi koostamisega algust teinud ja sinna ootame kõigi huvirühmade panust. Oleme selleks ellu kutsunud ja kutsumas erinevaid töö- ja ekspertgruppe. Oleme alustanud ka väga hoogsalt ministeeriumide vahelist koostööd. Sest keskkonnaminister üksi ei saa paraku süstemaatiliselt rohepööret riigis läbi viia. Tegevused ei tohi toimuda silotornides ja eraldi nurgas nokitsedes.

Seetõttu on oluline, et infovahetus erinevate sektorite ja osapoolte vahel oleks sujuv. Ringmajanduse teabevahetuse rakkerühm justnimelt selleks kokku kutsutud ongi, et koos leida parimad viisid oluliste sõnumite jagamiseks.

 

Kuna tegevuskava puudutab paljusid teemasid, on äärmiselt oluline tegeleda teabevahetuse kordineerimise ning erinevate valdkondade osapoolte koostööga. Soovime esimesel kohtumisel kaardistada neil teemadel juba aktiivsed organisatsioonid, tõstatada probleemid ja tuua välja head näited. Edasine töö jätkuks valdkonna vajaduste ja lahenduste otsimisega valdkondadeüleses koostöös Keskkonnaministeeriumi toel.

Teame, et paljud teist on ka praktikas juba väga aktiivselt neid lahendusi otsimas ja ka omavahel koostööd tegemas. Selle töörühma eesmärk on nii nende algatuste, seniste kogemuste kui tulevikku suunatud ootuste kaasamine poliitikakujundamisesse – püüame seda teha teie kõigi aega ja energiat austades ning dubleerimist vältides.

kohtumine

Ringmajanduse teabevahetuse rakkerühma juhib Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon

Soovid samuti kaasa rääkida?
Kirjuta meile või registreeri end järgmisele kohtumisele