Eurooplaste tarbimisharjumused käivad Maakerale üle jõu, aga lahendust pole

Euroopa keskkonnaameti (EEA) ja Šveitsi Keskkonnaameti koostööna valminud eurooplaste tarbimisharjumuste keskkonnajalajälje uurimise tulemuste raportist selgub, et eurooplased tarbivad kaugelt üle Maakera võimete. 


Positiivsena võib kohe ära märkida kasvava keskkonnateadlikkuse tõusu eurooplaste seas: saastamine on selle sajandi jooksul tasapisi vähenenud. Olenemata sellest aga elame siin Vanas Maailmas kõvasti üle oma võimete. 

Loe lähemalt