Garage48 Future of Wood häkaton: kohtusid puit ja tarkvara

Garage48 seekordne häkaton “Future of Wood”, mis toimus 4.-6. oktoobrini, võttis küll teemaks puidu, kuid ka IT lahendused olid vägagi päevakorral, sest üks põhieesmärkidest 48-tunnisel üritusel oli leida digilahendusi puidu töötlemiseks. Kolm põhifookust olid puitmajade ehituse digitaliseerimine, säästvate ringmajanduslahenduste loomine metsanduse ja puidutööstuse jaoks, uudsed lahendused puidu töötlemiseks ja disainiks.

Loe lähemalt.