Kandideeri AccelerateEstoniasse

Lõppenud aasta on olnud kriiside aasta. Keskkonnakriis triivib meid järk-järgult kuid kindlalt ebameeldivate olustikeni. 2020. aastal purustati kuumarekordid nii Eestis kui ka kogu maailmas, ning tooraine, mis meid 2020. aasta jooksul pidi ära majandama, lõppes juba augustiks. Jäätmeid, mis tekivad masstarbimise tulemusena, ei sorteerita piisavalt efektiivselt. Mahajäämust võetud eesmärkidest ja vajalikust arengust näitavad ka Statistikaameti Tõetamme andmed. 

Kui säästva arengu tegevuskava eesmärkideks on olnud kaotada vaesus ning tagada väärikas ja hea elukvaliteet kõigile, seejuures arvestades looduskeskkonnaga, siis senini on vajakajäämisi kõigis neis harudes. Jääb küsimus, kuidas lahendada puuduseid nii, et jõuda pikaajaliselt toimivate tulemusteni? Kuidas jõuaksid avalik ja erasektor koos kärmete arenguhüpeteni? Kui keegi seda suudab, siis meie siin Eestis kindlasti.

„Eesti 2035“ strateegiliseks sihiks on, et Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond. Eesti on osaline Euroopa rohelises kokkuleppes, mille järgi kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine on eksistentsiaalne oht Euroopale ja maailmale.

Nende probleemide lahendamiseks vajab Euroopa uut majanduskasvu strateegiat, mis muudaks liidu tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks.

  • Siseriiklikult ja liitlastega on rohepöörde hoogustamine strateegiliselt kokku lepitud – see tuleb igatahes.
  • Valikuks on: kas oleme eesliinil või sabassörkijad? Mis rohepöörde kurvi tagant paistab?
  • Alates 2021. aastast lisandub valdkonna ümberkujundamisse sadades miljonites eurodes investeeringuid.
  • Väljakutse on riukalikult keeruline ning läbimurded energeetikas, ringmajanduses, andmete kasutusele- võtus ja teisteski keskkonnaga seotud sektorites ei ole ette selged.
  • Kuna Eesti avalik sektor on võtnud sihiks olla trende loov ja eeskujuks teistele, siis selleni jõudmiseks tuleb valida ambitsioonikaid ja ka riskantseid ideid, et konkurentsis kõige edukamatena silma paista.
  • aE! missioonid toimivad koosloome põhimõttel: väljakutsed kirjeldasime koos, mõõdikud kirjeldame koos, elluviijad valime ka koos väljakutsete eest vastutavate isikutega.

Kuidas Eestis toitu maksimaalselt väärindada ja päästa?

Biomajanduse arenguhüppe standard luuakse Eestis.

Kuidas hüppeliselt kasvatada taastuvate energialiikide kasutuselevõttu avalikus sektoris?

Eesti loob standardi ringmajandava turu tekkeks.

Nutikas rohepööre tuleb läbi andmete kasutuselevõtu.

 

 

Kui sul idee? Siis kandideeri 2021 programmi!