KUTSE: EMAS arengud Eestis

Kutse

EMAS arengud Eestis

Toimumisaeg: 27. mai kell 14.00-16.00

Koht: MS Teams veebikeskkond

Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem EMAS rakendamine pakub nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonidele hea raamistiku oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, täiustamiseks ning avalikkusele edastamiseks. Hea meel on tõdeda, et viimase paari aasta jooksul on EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi vastu huvi oluliselt suurenenud. EMAS-registreeritud ettevõtete arv on suurenenud mitmekordselt. Jäätmeseadusega kehtestatud leevendused on motiveerinud paljusid jäätmekäitlusettevõtteid EMAS-it rakendama. Ka teiste sektorite ettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid on EMAS-it hakanud rakendama.

SEI Tallinn koostöös Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga on korraldamas seminari, mille raames anname teile ülevaate EMASi viimase aja arengutest Eestis, väljakutsetest EMAS rakendamisel ja sertifitseerimisel, koostööst erinevate osapoolte vahel ning probleemidest COVID-19 seoses.

Registreeru üritusele SIIN.

Ürituse veebilink saadetakse kõigile registreerunutele hiljemalt päev enne ürituse toimumist. Kogutud andmeid kasutatakse ainult üritusega seotud informatsiooni edastamiseks ning muul moel ei töödelda.

Seminari salvestatakse ja postitatakse hiljem EKJA kodulehele järelevaatamiseks.

Üritus on tasuta ja toimub eesti keeles.

Veebiseminari päevakava (kestvus 2h):

14:00 – 14:10

Sissejuhatus teemasse – SEI Tallinn, Harri Moora

14:10 – 14:30

EMAS viimase aja arengud Eestis ja tõstatunud küsimused – Keskkonnaministeerium, Kristi Loit

14:30 – 14:50

EMAS ja kestlikkusaruandlus – Keskkonnaministeerium, Aire Rihe

14:50 – 15:05

EMAS rakendamise kogemus ettevõtte näitelselgumisel

15:05 – 15:20

EMAS tõendamise käigus kogutud tähelepanekud – Bureau Veritas, Andres Martma

15:20 – 15:35

EMAS tõendamise käigus kogutud tähelepanekud – Metrosert, Evelin Kurmiste

15:35 – 16:00

Arutelu ja küsimused

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.