Kutse Negavatt vestlusõhtule

Roheideede konkurss Negavatt on juba 10 aastat aidanud tegusatel noortel negavatte toota! 

Sel puhul kutsume kõiki meie vilistlasi, partnereid ja sõpru mõnusale õhtupoolikule, kus arutame koos noorte ja veel noorematega keskkonna- ja kliimateemade üle.

Vestlusõhtu toimub teisipäeval, 13. juunil Tallinna Linnaruumifestivali laval Rävala puiesteel.

 

Ajakava:

16.00-16.15 Tervitussõnad, KIKi juhataja Andrus Treier.

16.15-17.00 Vestlusring ”Kuidas rääkida kliimateemadest tõhusalt ja mõjusalt”.

Arutlevad: Eva-Ingrid Rõõm (Keskkonnainvesteeringute Keskus), Anette Parksepp (SEI Tallinn), Madle Lippus (Tallinna Linnavalitsus), Emma Sofia Meri (Fridays For Future Eesti)

Kliimamuutused on üks suurimaid väljakutseid, millega inimkond tänapäeval silmitsi seisab. Kuidas aga rääkida sellest teemast nii, et see oleks tõhus ja mõjus, samal ajal vältides paanikat ja hirmu? Vestlusringis arutame, millised võiksid olla tõhusad kanalid kliimateemade käsitlemiseks ning millised oskused on vajalikud kliimamuutuste teavitamise juures. Samuti uurime, milline võiks olla poliitiliste otsuste ja suurettevõtete roll kliimateadlikkuses ning milline on kliimanoorte perspektiiv ja millist rolli saavad nad kliimateemade kajastamisel ühiskonnas mängida?

17.00-17.45 Vestlusring ”Tehnoloogilised vs sotsiaalsed lahendused kliimakriisile”. Arutlevad: Erik Sven Puudist (Clevering), Indrek Kelder (Cleantech Estonia), Maie Kiisel (Tartu Ülikool), Hanah Lahe (Noorte Keskkonnanõukogu ja Riigikogu liige).

Ühelt poolt usume ja loodame, et tehnoloogilised lahendused on võtmeks kliimakriisi leevendamisel. Tehnoloogiliste uuenduste abil saaksime vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, kiirendada taastuvenergia tootmist ja rakendada tõhusamat ressursikasutust.

Samas ei saa me kõrvale jätta ulatuslikke sotsiaalsete muudatuste vajadust. Me peame muutma oma tarbimis- ja käitumisharjumusi, võtma vastutuse keskkonna eest ning lõpetama looduse ja ressursside kuritarvitamise. Kliimakriis ei ole ainult tehnoloogiline probleem, vaid ka sotsiaalne ja poliitiline probleem, mis nõuab laiaulatuslikke muutusi.

Kes ja kus peab astuma samme keskkonnaalase vastutuse võtmiseks? Kas vastutus lasub valitsustel, ettevõtetel või igal üksikisikul? Kas peame võtma vastutuse globaalselt või piirkondlikult?

Vestlusringe modereerib Riigikantselei rohepoliitika nõunik Ivo Krustok.

 17.45-19.00 Foorumteater

 19.00 Oleng

 

Programm on valminud koostöös Noorte Keskkonnanõukoguga.

 

Negavatt on KIKi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud roheideede konkurss, kuhu oodatakse 18-30-aastaste noorte ideetasandil või algusjärgus olevaid ressursse säästvaid ettevõtmisi. Konkursile on kümne hooaja jooksul laekunud kokku 569 ideed, mida KIK on toetanud kokku ligi veerand miljoni euroga.

Konkursi vilistlaste hulka kuuluvad teiste hulgas praegused edukad ettevõtted: Calidity, Others, Paranduskelder, BAUN, Clevering, Myceen ja RingKarp.

 

Lisainfo: Negavatt10 vestlusõhtu x Tallinna Linnaruumifestival | Facebook

www.negavatt.ee