OECD: Deposit-refund systems and the interplay with additional mandatory extended producer responsibility policies

Avalikkuse ootused kasutusea lõpus (EoL) olevate toodete käitlemise (kogumine ja ümbertöötlemine) on aja jooksul muutunud. Taaskasutatud materjali sisend toodetes on üha ambitsioonikam. Eriti aktuaalne on see temaatika plastpudelitega. Üks suur probleem on plasti leke loodusesse. Poliitikud otsivad vahendeid tegelemaks antud probleemiga.

Raport käsitleb kahte olulist poliitilist vahendit plasti reostuse vähendamiseks ja materjali ringluse suurendamiseks:

  • Laiendatud tootjavastutus (Extended Producer Responsibility - EPR), mille kohaselt peab toota tagama toodetud toodete kogumise ja taaskasutuse, ümbertöötlemise või kõrvaldamise.
  • Sissemaksega tagastussüsteem (Deposit Refund System - DRS), mille kohaselt tarbija toote ostmisel teeb sissemakse, mis tagastatakse tootjale toote tagasi toomisel kokku kogumise punkti.

Tutvu raportiga lähemalt:

DRS ja EPR.pdf (2.04 MB)