OECD: Economic, Regulatory or Technical Barriers to Sustainable Design from a Chemicals Perspective – How Can Policy Makers Help?

Plast on üks enim kasutatavaid materjale. Arvatakse, et plastide tarbimise kogus kasvab veelgi. Samas on plast ka materjal, mis panustab negatiivsete keskkonnamõjude tekkesse: kliima soojenemine, plastide leke loodusesse, mikroplastide teke ja kemikaalisisaldus.

Plastide ümbertöötluses on üheks suureks probleemiks kemikaalide sisaldus ja turvalisus. Näiteks toidupakendite puhul peab olema tehtud kontroll keemilise koostise osas.

Oluline tagada jätkusuutlike plastide sünnipärane tootmine, mis hõlmab endas keemilist mõtlemist juba disaini protsessis.

Nendel teemadel arutamisest on valminud kokkuvõttev raport.

Tutvu raportiga lähemalt:

ENV-CBC-RM(2022)1-REV1.pdf (2.28 MB)