Pakendite disainijuhend

juhend

Pakendiringluse parandamisel on oluline innovatsioon pakendite tarbimise eelses faasis (materjalide valik, pakendi disain, efektiivne tootmine, ärimudeli valik jms) ning pakendite tarbimise järgses faasis (pakendite kogumine, sorteerimine, kasutatavad tehnoloogiad, materjalide töötlemine jms). Süsteemse muutuse esiletoomiseks on oluline areneda mõlemal suunal

Kuna toote keskkonnamõju määratakse ligi 80% ulatuses ära toote disainifaasis on tootjatel koos disaineritega oluline just pakendite ning toodete teekonnaalguses langetada informeeritud otsuseid selleks, et ringmajanduse põhimõtted parimal viisil rakendatud saaksid. Siinne juhend toetab esmajärjekorras pakendite tarbimiseelset innovatsiooni, aitab tõsta teadlikkust ning parandada pakendite väärtusahela osapoolte vahelist suhtlust.

Juhend on “elav dokument”, mida täiendatakse vastavalt pakendivaldkonna (õigusliku raamistiku, tehnoloogia, materjalide arendamine jms) arengule, andes ruumi innovatsioonile ning uutele lahendustele.

Väga paljudes Euroopa riikides on taaskasutusorganisatsioonid oma disaini-juhendid juba loonud, milles esitatakse üldised suunised pakendite disainimisel, arvestades jäätmekäitlussüsteemide võimekusega. Käesoleva juhendi koostamisel on arvestatud nii Euroopa heapraktikaga kui ka Eesti võimalustega

Materjalidisain

Värskeima versiooniga juhendist saad tutvuda siin:

Pakendite Disainijuhend 2022 (juuli 22)