TAIE fookusvaldkond KOHALIKE RESSURSSIDE väärindamine

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 fookusvaldkondade teekaartide kinnitamine Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. a määruse nr 323 „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus“ § 12 p 1 ja § 23 p 1 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 15. juuli 2021. a protokollilise otsusega „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035“ heakskiitmine“ kinnitan fookusvaldkondade teekaardid.

 

TAIE fookusvaldkonna KOHALIKE RESSURSSIDE väärindamine all töötati välja teekaart TEISENE TOORE ja JÄÄTMED.
teekaardi alusel hakatakse välja töötama meetmeid ja rahastusinstrumente.

TEISENE TOORE JA JÄÄTMED_FV teekaart_14.11.2022.pdf (843.97 KB)

 

Fookusvaldkondade juhtimine ja seire_14.11.2022.pdf (402.1 KB)